Menu

Vpoint gồm hai loại điểm chính, tùy theo chính sách của mỗi doanh nghiệp trong cộng đồng mà khách hàng khi mua sắm và tích/tiêu điểm bằng thẻ Vpoint có thể được tích điểm chung Vpoint hoặc điểm có kỳ hạn.


Điểm chung Vpoint: Với loại điểm này, khách hàng có thể sử dụng để thanh toán hóa đơn trong lần mua sắm tiếp theo tại BẤT KỲ cửa hàng nào trong cộng đồng Vpoint


Điểm có kỳ hạn: Là điểm tích lũy có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng có thể sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn trong lần mua sắm tiếp theo tại MỘT SỐ cửa hàng mà doanh nghiệp chỉ định.


Ví dụ: Với 1 triệu đồng mua hàng tại doanh nghiệp A, bạn có thể được tích 80 điểm chung Vpoint và 20 điểm có kỳ hạn chỉ được phép tiêu tại doanh nghiệp A. Với 80 điểm Vpoint, bạn có thể tiêu số điểm này khi mua hàng tại bất kỳ doanh nghiệp nào trong cộng đồng Vpoint. Với 20 điểm có kỳ hạn, bạn chỉ có thể sử dụng để thanh toán vào lần mua sắm tiếp theo tại doanh nghiệp A.


Bạn chỉ có thể tặng điểm chung Vpoint cho tài khoản khác.


Lưu ý: Việc tặng điểm chỉ có thể thực hiện giữa các hội viên của Vpoint. Phí giao dịch là 1% tổng giá trị điểm tặng (Tối thiểu 1 điểm Vpoint). Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin “Người nhận” (số điện thoại hoặc email) trước khi thực hiện lệnh.

Nhập số điểm bạn muốn tặng
Email/ số điện thoại người nhận
Mã OTP
Vui lòng nhập dãy OTP vừa được gửi đến số điện thoại đăng ký Vpoint của bạn để xác nhận tặng điểm.

Chưa nhận được OTP? Gửi lại mã mới   
Tặng điểm hoàn tất!
Bạn muốn tiếp tục tặng điểm cho hội viên khác?
Phiên tặng điểm mới