Menu

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG VOUCHER KICHI KICHI

Phạm vi sử dụng KICHI KICHI HÀ NỘI Giá trị 100000 VNĐ
Số voucher đã phát hành 1469 Số voucher còn lại 3531
Lưu ý :
+ Voucher có giá trị sử dụng từ ngày 2018-05-10 00:00:00.0 đến hết ngày 2018-05-31 00:00:00.0;
+ Voucher áp dụng cho nhóm đi 2 người trở lên

Thông tin xác nhận

Captcha
Chúc mừng bạn đã đăng ký voucher thành công