Menu

Tích điểm đơn giản

Với hệ sinh thái đa dạng từ hệ thống bán lẻ, du lịch khách sạn, đồ da cao cấp, ẩm thực, giải trí, vận tải… Bạn có thể tích điểm sau mỗi lần mua sắm với tỷ lệ tích điểm từ 1-20% tùy theo quy định của từng doanh nghiệp.
Danh sách ưu đãi
gioi thieu the vpoint

Tiêu điểm dễ dàng

Điểm tích lũy từ mỗi lần mua sắm có thể được sử dụng để thanh toán trong các lần mua tiếp theo tại cửa hàng bất kỳ thuộc cộng đồng liên kết của Vpoint

1 điểm Vpoint có giá trị tương đương với 1.000 VNĐ.

Bạn hoàn toàn được tùy chọn số điểm muốn sử dụng trong tổng quỹ điểm tích lũy trong tài khoản.