Menu

Điểm Vpoint là loại điểm chung được tích lũy và sử dụng khi khách hàng mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại tất cả các cửa hàng trong cộng đồng doanh nghiệp liên kết Vpoint. 1 điểm Vpoint có giá trị tương đương 1.000 VNĐ khi thanh toán giá trị đơn hàng. Bạn có thể sử dụng điểm đang có trong tài khoản để giảm trừ trực tiếp trên các hóa đơn khi mua sắm tại các cửa hàng chấp nhận điểm Vpoint.
Điểm Vpoint bị hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày cấp điểm.
Khi đến mua hàng tại các cửa hàng thuộc cộng đồng Vpoint, bạn vui lòng xuất trình thẻ vật lý hoặc ứng dụng Vpoint cho nhân viên thu ngân để được tích/ tiêu điểm Vpoint. Khi mua hàng trên các trang thương mại điện tử thuộc Vpoint, bạn nhập mã số thẻ Vpoint để có thể được tích/ tiêu điểm.
Tích điểm theo tỷ lệ (%) trên giá trị hóa đơn mua sắm sau VAT, sau khi đã trừ đi các chương trình giảm giá, khuyến mãi thông thường. Tùy thuộc vào chính sách của từng doanh nghiệp trong cộng đồng Vpoint, điểm có thể không được tích trong trường hợp doanh nghiệp đang có chương trình khuyến mãi có giá trị cao và không áp dụng tích điểm Vpoint.
Tỷ lệ tích điểm Vpoint là khác nhau giữa các doanh nghiệp và tùy thuộc vào từng chương trình khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập vào đây.
Điểm tích được làm tròn tới hàng đơn vị: 1,5 điểm làm tròn lên thành 2 điểm và 1,4 điểm làm tròn xuống thành 1 điểm
Điểm chỉ được tích khi bạn xuất trình thẻ Vpoint vật lý còn nguyên vẹn, số thẻ và mã barcode sau mặt thẻ nguyên vẹn rõ ràng, hoặc xuất trình barcode trên ứng dụng Vpoint.
Điểm được tích có thể sử dụng ngay lập tức tại các doanh nghiệp trong cộng đồng Vpoint.
Điểm không có giá trị quy đổi ra tiền mặt trong mọi trường hợp.