Menu

1.       Nguyên tắc chung

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử V-point.vn/app Vpoint của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) (sau đây được gọi tắt là “Sàn giao dịch TMĐT Vpoint”) là tổ hợp dịch vụ trực tuyến, được cung cấp và thực hiện qua website: v-point.vn; v-point.com.vn / app Vpoint gồm: đăng ký trực tuyến trở thành Hội viên Vpoint, tra cứu thông tin điểm Vpoint, thông tin của các đối tác liên kết tham gia chương trình tích điểm chung Vpoint và các ưu đãi tích điểm cho người dùng,… được xây dựng để hỗ trợ tối đa cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng dịch vụ thẻ tích điểm đa năng Vpoint. Mục tiêu mà hệ thống Sàn giao dịch TMĐT Vpoint hướng tới là sẽ trở thành chương trình loyalty chung giữa Người bán/Nhà cung cấp và Người dùng.
 • Khách hàng tham gia Chương trình thẻ tích điểm đa năng Vpoint được gọi là "Hội viên Vpoint" (gọi tắt là "Hội viên"), được vận hành bởi Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) đồng ý rằng: bằng việc sử dụng thẻ tích điểm Vpoint bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động để giao dịch, mua sắm, là Hội viên đã đọc và chấp nhận những Điều kiện, Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên website chính thức của Chương trình: https://v-point.vn, nếu Hội viên vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 • Đăng ký tham gia Chương trình: tất cả các khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp hoặ.vnc cá nhân đủ 15 tuổi và có giấy tờ tùy thân hợp lệ đều có thể đăng ký tham gia Chương Trình.
 • Hội viên chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là Hội viên của Chương trình.
 • Điểm trong tài khoản Hội viên (gọi tắt là "điểm") được tích lũy theo quy định của Chương trình, không được thương lượng và không quy đổi ra tiền mặt.
 • Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, VNPT VinaPhone không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Hội viên, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các doanh nghiệp liên kết thuộc cộng đồng Vpoint (sau đây gọi tắt là DNLK) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy. 
 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của VNPT VinaPhone hoặc theo yêu cầu của DNLK và sẽ được thông báo cho Hội viên trên website của Vpoint.
 • VNPT VinaPhone không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
 • Danh sách các điểm giao dịch áp dụng chương trình tích điểm Vpoint sẽ được VNPT VinaPhone cập nhật thường xuyên trên website Vpoint.
 • Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của Hội viên có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, Hội viên có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Website Vpoint, Tổng đài CSKH Chương trình; hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm/ Thẻ trái quy định. VNPT VinaPhone sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía Hội viên, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới VNPT VinaPhone.
 • Trường hợp VNPT VinaPhone phát hiện hội viên có các hành vi gian lận trong việc sử dụng điểm Vpoint, VNPT VinaPhone có quyền thu hồi số điểm trái phép trên đồng thời huỷ tư cách của hội viên.

Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ tích điểm Vpoint, quyền quyết định cuói cùng thuộc về VNPT VinaPhone.

 • Tất cả điểm đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
 • Thẻ và tài khoản Hội viên Vpoint chỉ đơn thuần là một công cụ trung gian để được hưởng các ưu đãi. VNPT VinaPhone chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi; tất cả những ưu đãi, lợi ích mà Hội viên được hưởng từ Chương trình sẽ được các DNLK cung cấp trực tiếp tới các Hội viên.
 • Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Hội viên cung cấp và cập nhật. Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone cùng DNLK trong Chương trình Vpoint sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại DNLK khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của DNLK. Tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội viên sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi VNPT VinaPhone theo quy định tại chính sách bảo mật của VNPT VinaPhone.
 • Khi đăng ký trở hành Hội viên Vpoint, Hội viên ủy quyền cho VNPT VinaPhone trong việc Thu hộ và Chi hộ các điểm tích lũy/tiêu dùng tại DNLK.
 • Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Người dùng khi tham gia giao dịch thông qua Sàn giao dịch TMĐT Vpoint có nghĩa vụ tìm hiểu đầy đủ trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và nội dung quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vpoint. Bản quy chế này ban hành các quy định, có giá trị bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhận tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Vpoint.

 

2.       Quy định chung

 1. Tên miền website Sàn giao dịch TMĐT Vpoint: https://v-point.vn/mypage/, hoặc: v-point.com.vn
 2. Tên app Sàn giao dịch TMĐT Vpoint: Vpoint
 3. Định nghĩa và Đối tượng áp dụng:
  • Định nghĩa:

Trong quy chế này, các từ, cụm từ sau đây được hiểu như sau:

 • “VNPT Vinaphone”: Là Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT Vpoint.
 • “Sàn giao dịch TMĐT Vpoint”: Là sàn giao dịch thương mại điện tử do VNPT VinaPhone phát triển, vận hành, quản lý.
 • “Người dùng”: Là cá nhân, tổ chức là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Vpoint (còn gọi là Hội viên Vpoint), được hưởng quyền lợi từ Chương Trình Liên Kết chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ tích điểm đa năng Vpoint.
 • “Quy chế”: Là quy chế hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Vpoint. Quy chế hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Vpoint có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm nhằm đáp ứng thực tế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Vpoint.
 • “Chương Trình Liên Kết chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ tích điểm đa năng Vpoint” (gọi tắt là “Chương Trình Liên Kết”): Là chương trình được tổ chức và quản lý bởi VNPT VinaPhone, bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực cùng hợp tác chăm sóc khách hàng bằng phương thức tích điểm chung Vpoint (Thẻ tích điểm đa năng Vpoint). Khách hàng sử dụng thẻ Vpoint để được nhận ưu đãi tại tất cả các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương Trình Liên Kết này.
 • “Doanh nghiệp liên kết” (gọi tắt là DNLK): là các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác cùng VNPT VinaPhone trong chương trình chăm sóc khách hàng bằng phương thức tích điểm chung Vpoint.
 • “Thẻ tích điểm đa năng Vpoint” (gọi tắt là “Thẻ Vpoint”): Là loại thẻ được gắn mã số thẻ Vpoint, do VNPT VinaPhone phát hành để sử dụng trong Chương Trình Liên Kết.

Khi mua sắm tại các cửa hàng/điểm giao dịch hoặc hệ thống bán hàng của DNLK, Người Dùng xuất trình thẻ Vpoint để được tích điểm Vpoint và nhận các ưu đãi khác từ chương trình chăm sóc khách hàng của Bên A tại cửa hàng/điểm giao dịch đó.

 • “Điểm Vpoint”: Là điểm do VNPT VinaPhone cấp cho Người dùng, khi Người dùng mua sản phẩm, dịch vụ do DNLK cung cấp.
  • Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho Người dùng đăng ký tham gia là Hội viên Vpoint trên Sàn giao dịch TMĐT Vpoint, và các DNLK hợp tác cùng VNPT VinaPhone trong chương trình chăm sóc khách hàng bằng phương thức tích điểm chung Vpoint.

 

3.       Quy trình giao dịch

3.1. Quy trình dành cho người dùng, sử dụng dịch vụ Vpoint:

 • 3.1.1. Quy trình đăng ký, đăng nhập:

Bước 1: Đăng ký:

 • Người dùng đăng ký trở thành Hội viên Vpoint bằng cách đăng ký thông tin gồm: số điện thoại/email và mật khẩu.
 • Phương thức đăng ký: qua website https://v-point.vn/mypage/ hoặc app

Bước 2: Xác nhận

 • Hệ thống Vpoint xác nhận việc đăng ký thành công thông qua tin nhắn SMS hoặc email.

Bước 3: Đăng nhập:

 • Người dùng sử dụng số điện thoại/email và mật khẩu đăng nhập vào website https://v-point.vn/mypage/ hoặc app
 • 3.1.2. Quy trình truy vấn thông tin điểm Vpoint

Bước 1: Đăng nhập

 • Người dùng sử dụng số điện thoại/email và mật khẩu đăng nhập vào website https://v-point.vn/mypage/ hoặc app Vpoint.

Bước 2: Truy vấn thông tin điểm Vpoint:

 • Người dùng vào thư mục “Thông tin điểm” để truy vấn số dư điểm Vpoint hiện có.

Bước 3: Truy vấn lịch sử điểm Vpoint:

 • Người dùng vào thư mục “Lịch sử giao dịch điểm”, lựa chọn quãng thời gian để truy vấn lịch sử giao dịch điểm Vpoint.
 • 3.1.3. Quy trình truy vấn thông tin đối tác liên kết (DNLK):
 • Bước 1: Truy cập website: v-point.vn; hoặc v-point.com.vn; hoặc app Vpoint;
 • Bước 2: Người dùng vào thư mục “Đối tác” trên web, hoặc “ưu đãi” trên app Vpoint để biết thông tin về đối tác liên kết và các chương trình ưu đãi tích điểm Vpoint của cá đối tác này.

 

4.       Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…): Người bán hàng, nhà cung cấp không thể đăng tải thông tin hàng hoá dịch vụ trên website/app Vpoint.

 

5.       Quy trình giao nhận vận chuyển: Việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa từ Người bán/Nhà cung cấp đến Người dùng: do Người bán/Nhà cung cấp quy định; không thuộc phạm vi website/app Vpoint cung cấp.

 

6.        Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng: không thuộc phạm vi website/app Vpoint cung cấp.

 

7.        Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền: không thuộc phạm vi website/app Vpoint cung cấp.

 

8.        Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: không thuộc phạm vi website/app Vpoint cung cấp.

 

9.       Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 • Khi phát sinh khiếu nại giữa Người dùng – Người bán/Nhà cung cấp về việc chương trình ưu đãi tích điểm Vpoint, Người dùng có thể khiếu nại trực tiếp đến Người bán/Nhà cung cấp và/hoặc gọ đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Vpoint qua số hotline: 1800 1028, hoặc gửi email phản hồi qua website v-point.vn.
 • Sau khi tiếp nhận thông tin từ Người dùng, VNPT VinaPhone có trách nhiệm chuyển khiếu nại của Người dùng đến Người bán/Nhà cung cấp trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người dùng trừ trường hợp Người dùng gửi trực tiếp đến Người bán/Nhà cung cấp và làm việc cùng vớiDNLK để giải quyết, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người dùng.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa các Bên trong quá trình hoạt động, vận hàng Sàn giao dịch TMĐT Vpoint sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, thương lượng, hòa giải, với tinh thần thiện chí, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của mỗi Bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận chung, một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Bước

Nội dung

Đơn vị tiếp nhận

Thời gian GQKN

1

- Tiếp nhận khiếu nại: Hội viên có khiếu nại liên hệ về tổng đài cskh 18001028 hoặc email cskh@vnpt.vn để phản ánh lần 1

VNPT VinaPhone

Trong vòng 3 ngày

2

- Đàm phán thương hiệu: Hội viên và VNPT VinaPhone thực hiện đàm phán thương lương tại trụ sở của VNPT VinaPhone hoặc đàm phán qua điện thoại.

   + Nếu hội viên thỏa mãn với giải quyết của VNPT VinaPhone, kết thúc giải quyết khiếu nại

  + Nếu hội viên không thỏa mãn với giải quyết của VNPT VinaPhone, VNPT VinaPhone và hội viên được tranh chấp đưa ra tòa án có thẩm quyền, chuyển sang bước 3.

VNPT VinaPhone

Trong vòng 30 ngày

3

- Giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật

Tòa án có thẩm quyền

Theo quy định pháp luật

 

10.  Quy trình thanh toán: website Vpoint không có chức năng thanh toán trực tiếp trên website

1.      Thanh toán giữa Người dùng – người bán (khách hàng và đối tác..): theo thống nhất giữa Người dùng và người bán.

2.      Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng:

 • Lưu đồ:
 • Diễn giải lưu đồ:

Mã Bước

Chi tiết công việc

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

 hoàn thành

Hình thức trao đổi thông tin

Tài liệu tham chiếu

1

- Thực hiện kết xuất số liệu phục vụ đối soát hàng tháng từ hệ thống Vpoint.

- Thời gian: từ 0h00 phút 00 giây ngày Mồng 1 đến 23h59 phút 59 giây ngày cuối cùng của tháng, lấy theo thời gian trên hệ thống Vpoint.

 

VNPT Data

 

 

 

Trước ngày

1

hàng tháng

 

 

Dạng file,  FTP Server (cho phép tải file)

 

2

Căn cứ vào số liệu từ hệ thống và thông tin Hợp đồng Bộ phận đối soát – Ban KTNV tổng hợp và lập biểu số liệu đối soát và chi phí Merchant/KHCN phải thanh toán.

Ban KTNV

VNPT Data

 

 

BM-03/QT-   VNPT VNP-KHDN

3

Bộ phận đối soát – Ban KTNV gửi Biên bản đối soát tổng hợp cho Merchant/KHCN đồng thời gửi cho Ban KHDN (TT GP) (Biên bản tạm tính).

Ban KTNV

Merchant/KHCN

Trước ngày

3

hàng tháng

 

- Công văn

 

 

4

Merchant/KHCN nhận biên bản đối soát và thực hiện đối soát. Căn cứ vào số liệu lấy từ hệ thống bán hàng của Merchant.

-          Nếu khớp số liệu:   Chuyển sang Bước 5;

-          Nếu sai lệch số liệu, chuyển sang bước 2, Merchant và Bộ phận đối soát – Ban KTNV kiểm tra bảng chi tiết điểm phát hành, chi tiết điểm tiêu dùng, số lượng thẻ có in tên để tìm nguyên nhân chênh lệch;

-          Trường hợp không thống nhất cách xử lý nguyên nhân sai lệch:  Bộ phận đối soát – Ban KTNV phản ánh lại với AM của các ĐVBH để cùng thương lượng trên tinh thần hợp tác hoặc thực hiện theo Điều khoản của Hợp đồng và sau đó Chuyển sang Bước 5.

-          Trường hợp Merchant không thống nhất được số liệu thì sẽ cộng dồn số liệu và thực hiện đối soát vào tháng tiếp theo.

 

 

Ngày 5

hàng tháng

 

 

5

Merchant/KHCN xác nhận số liệu, thực hiện ký, đóng dấu vào Biên bản đối soát và gửi lại cho TCT.

Merchant/KHCN

 

Trước ngày 6 hàng tháng

- Công văn

 

6

Bộ phận đối soát – Ban KTNV nhận biên bản đối soát đã ký xác nhận từ Merchant và chuyển số liệu về Ban KHDN/TTGP

Ban KTNV

Ban KHDN/TTGP

Trước ngày 7 hàng tháng

- Công văn

 

7

Ban KHDN/TTGP gửi số liệu và biên bản đối soát cho các ĐVBH/KHCN

Ban KHDN/TTGP

ĐVBH

Trước ngày 8 hàng tháng

 

 

8

Căn cứ vào biên bản đối soát đã  ký giữa hai bên, ĐVBH chuẩn bị  hồ sơ thanh toán. Bộ hồ sơ yêu cầu thanh toán gồm có:

-          Công văn đề nghị thanh toán (gốc);

-          Biên bản đối soát (copy);

-          Hóa đơn tài chính (gốc, đối với chi phí phải trả cho TCT).

 

ĐVBH

Ban KHDN/TTGP

Trước ngày 15 hàng tháng

- Công văn

* Trường hợp Merchant thanh toán cho TCT sau khi bù trừ công nợ (TCT gửi):

- Công văn đề nghị thanh toán;

- Biểu mẫu Biên bản đối soát số liệu tổng hợp giữa Merchant và TCT (có chi phí);

- Biểu mẫu Biên bản đối soát số liệu chi tiết giữa Merchant và TCT.

* Trường hợp TCT thanh toán cho Merchant sau khi bù trừ công nợ:

- Công văn đề nghị thanh toán;

- Biểu mẫu Biên bản đối soát số liệu tổng hợp giữa Merchant và TCT (có chi phí);

- Biểu mẫu Biên bản đối soát số liệu chi tiết giữa Merchant và TCT.

9

Merchant thực hiện thủ tục thanh toán cho TCT qua tài khoản tại Ngân hàng thanh toán.

Merchant

 

 

Trước ngày 20 hàng tháng

Tài khoản Ngân hàng

 

10

TCT phối hợp với Ngân hàng kiểm tra tình trạng thanh toán của Merchant:

-          Trường hợp Merchant chưa thanh toán: đôn đốc Merchant thực hiện thanh toán theo Hợp đồng (Tham chiếu Quy trình thu nợ);

-          Nếu các bên hoàn thành việc thanh toán: Kết thúc và thực hiện lưu trữ dữ liệu.

ĐVBH

Ngân hàng

 

Trước ngày 25 hàng tháng

- Công văn

- Email

 

 

 

11.  Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Quản lý thông tin của Người bán/Nhà cung cấp: Khi đăng ký tham gia bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch, Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.
 • Quản lý việc đăng tải thông tin hàng hóa, dịch vụ: website và app Vpoint chỉ đăng tải các thông tin giới thiệu về DNLK và chương trình ưu đãi tích điểm Vpoint khi Người dùng mua sắm hàng hoá dịch vụ tại các DNLK đó. Website và app Vpoint không đăng tải các thông tin về hàng hoá, dịch vụ của các DNLK.

 

12.  Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Khách hàng tham gia Chương trình thẻ tích điểm đa năng Vpoint được gọi là "Hội viên Vpoint" (gọi tắt là "Hội viên"), được vận hành bởi Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) đồng ý rằng: bằng việc sử dụng thẻ tích điểm Vpoint bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động để giao dịch, mua sắm, là Hội viên đã đọc và chấp nhận những Điều kiện, Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên website chính thức của Chương trình: https://v-point.vn, nếu Hội viên vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 • Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Hội viên cung cấp và cập nhật. Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone cùng DNLK trong Chương trình Vpoint sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại DNLK khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của DNLK. Tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội viên sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi VNPT VinaPhone theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
 • Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:Tên, địa chỉ, CMT, số điện thoại, email…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên website và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.
 • Mục đích thu thập thông tin hội viên
 • Thông tin hội viên được thu thập chỉ được sử dụng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tư an toàn xã hội; phục vụ quản lý nhà nước về viễn thông; phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ; các mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Thông tin của hội viên chỉ được tiết lộ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc chỉ khi hội viên cho phép.
 • Phạm vi sử dụng thông tin hội viên:
 • VNPT là đơn vị duy nhất sử dụng thông tin cá nhân mà hội viên cung cấp trên website. VNPT không được cung cấp thông tin cá nhân của hội viên cho đơn vị thứ 3.
 • Khi cần thiết, VNPT có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với hội viên dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác chuyển sản phẩm cho hội viên, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể gửi tin nhắn, email thông báo tới hội viên khi có các chương trình ưu đãi, khuyến mại, các sản phẩm dịch vụ mới.
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân
 • VNPT sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do hội viên cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi hội viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 • Quyền của hội viên đối với các dữ liệu được thu thập:
 • Quyền truy cập: Hội viên có quyền yêu cầu xác nhận vào bất cứ lúc nào rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng đã được Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông xử lý cũng như yêu cầu cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý.
 • Quyền chỉnh sửa: Hội viên có quyền yêu cầu Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan tới khách hàng
 • Quyền phản đối: Hội viên có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị trực tiếp
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Hội viên có quyền rút lại sự đồng ý trước đây bất kỳ lúc nào. và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tương ứng như yêu cầu của quý khách
 • Quyền khiếu nại: Hội viên có quyền khiếu nại trực tiếp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông hoặc với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông vi phạm luật pháp hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Các liên hệ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hội viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, hội viên vui lòng liên hệ tổng đài của VNPT hoặc email: cskh@vnpt.vn
 • Cách thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:
 • Liên hệ trực tiếp với tổng đài cskh của Vpoint 18001028
 • Gửi email tới địa chỉ cskh@vnpt.vn
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:
 • Các liên hệ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hội viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài của VNPT hoặc email: cskh@vnpt.vn
 • Cập nhật nội dung trên phần liên hệ của website vpoint

 

13.  Quản lý thông tin xấu

 • Website và app Vpoint chỉ đăng tải các thông tin giới thiệu về DNLK và chương trình ưu đãi tích điểm Vpoint khi Người dùng mua sắm hàng hoá dịch vụ tại các DNLK đó. Website và app Vpoint không đăng tải các thông tin về hàng hoá, dịch vụ của các DNLK.
 • Các thông tin đăng tải trên web/app Vpoint được kiểm duyệt và đăng tải bởi đội ngũ vận hành dịch vụ Vpoint.

 

14.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

14.1 Quyền và trách nhiệm của Hệ thống quản lý trên website/app Vpoint

Quyền của Hệ thống quản lý website/app Vpoint

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Thẻ và tài khoản Hội viên Vpoint chỉ đơn thuần là một công cụ trung gian để được hưởng các ưu đãi. VNPT VinaPhone chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi; tất cả những ưu đãi, lợi ích mà Hội viên được hưởng từ Chương trình sẽ được các DNLK cung cấp trực tiếp tới các Hội viên. Thẻ được cấp cho Hội viên tại mọi thời điểm là tài sản của VNPT VinaPhone. VNPT VinaPhone bảo lưu quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo cho tất cả Hội viên trước 30 ngày làm việc. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của Hội viên với Chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương trình.
 • Trường hợp VNPT VinaPhone phát hiện hội viên có các hành vi gian lận trong việc sử dụng điểm Vpoint, VNPT VinaPhone có quyền thu hồi số điểm trái phép trên đồng thời huỷ tư cách của hội viên. Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ tích điểm Vpoint, quyền quyết định cuối cùng thuộc về VNPT VinaPhone.
 • Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của Hội viên có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, Hội viên có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Website Vpoint, Tổng đài CSKH Chương trình; hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm/ Thẻ trái quy định. VNPT VinaPhone sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía Hội viên, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới VNPT VinaPhone.
 • Tất cả điểm đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
 • VNPT VinaPhone và DNLK có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao, bán dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho Hội viên.
  • Trách nhiệm của Hệ thống quản lý website/app Vpoint
 1. Trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Đăng ký thiết lập website/app cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website theo quy định.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website/app quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  1. Trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến
 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 • Tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
 • Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động.
 • Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về liên quan đến chương trình ưu đãi của các đối tác liên kiết chương trình tích điểm chung Vpoint.
 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của VNPT VinaPhone hoặc theo yêu cầu của DNLK và sẽ được thông báo cho Hội viên trên website của Vpoint.
 • Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, VNPT VinaPhone không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Hội viên, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các doanh nghiệp liên kết thuộc cộng đồng Vpoint (sau đây gọi tắt là DNLK) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy. 
 • VNPT VinaPhone không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
 • Danh sách các điểm giao dịch áp dụng chương trình tích điểm Vpoint sẽ được VNPT VinaPhone cập nhật thường xuyên trên website Vpoint.
 • Đối với các lỗi hoặc sự cố liên quan tới hệ thống Vpoint trong việc đổi điểm, VNPT VinaPhone sẽ thực hiên hoàn trả điểm tương ứng với giá trị mà hội viên đã thực hiện.

14.2 Quyền và trách nhiệm của đối tác/doanh nghiệp liên kết trên website/app Vpoint

 • Quyền của đối tác trên website/app
 • Hội viên có thể tích lũy điểm từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ DNLK của Chương trình. Điểm được tích lũy sau khi tài khoản của Hội viên đã được kích hoạt theo Chính sách quy định của Chương trình. Điểm trong tài khoản Hội viên (gọi tắt là "điểm") được tích lũy theo quy định của Chương trình, không được thương lượng và không quy đổi ra tiền mặt.
 • Chính sách điểm thưởng có thể áp dụng khác nhau giữa các DNLK của Chương trình tùy theo thỏa thuận/cam kết của doanh nghiệp đó với VNPT VinaPhone. Chính sách này có thể được VNPT VinaPhone thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên Website Vpoint.
 • Để tích luỹ điểm, Hội viên phải xuất trình Thẻ vật lý hoặc mã số barcode trên ứng dụng di động Vpoint tại thời điểm giao dịch. Nếu Hội viên không xuất trình Thẻ/mã số barcode, điểm sẽ không được tích lũy cho Hội viên.
 • Giá trị để tính tỷ lệ tích điểm cho Hội viên là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mãi, giảm giá hợp lệ và là giá trị trước thuế VAT.
 • Điểm tích luỹ: Điểm tích lũy thông qua bất kỳ hoạt động tích điểm nào sẽ được ghi có vào tài khoản Hội viên trong thời hạn được quy định cho hoạt động tích điểm đó. Điểm thẻ tích lũy thông qua hoạt động giao dịch mua sắm sẽ được tích vào tài khoản của Hội viên và khả dụng kể từ thời điểm được cấp điểm.
 • Điểm tích lũy được làm tròn số tới hàng đơn vị theo nguyên tắc 1,5 điểm làm tròn lên thành 2 điểm và 1,4 điểm làm tròn xuống thành 1 điểm.
 • Số điểm trong tài khoản của Hội viên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp điểm cho Hội viên đối với các Thẻ hợp lệ - quá thời hạn này, điểm trong tài khoản của Hội viên sẽ bị xóa.
 • Giá trị quy đổi điểm là 1 điểm Vpoint = 1.000VNĐ, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.
 • Hội viên có quyền truy cập, tra cứu, cập nhật thông tin cá nhân, điểm thẻ trong tài khoản thông qua Website Vpoint, ứng dụng điện thoại Vpoint hoặc thông qua Tổng đài của Chương trình.
 • Mọi thông báo/khiếu nại của Hội viên đến VNPT VinaPhone phải được thực hiện thông qua Tổng đài, địa chỉ hoặc email của chương trình.

Quyền Hội viên của Chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 • Hội viên gửi yêu cầu chấm dứt cho VNPT VinaPhone qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương trình.
 • Hội viên cố ý sử dụng Thẻ sai quy định của Chương trình.
 • Hội viên bi giao dịch viên lợi dụng Thẻ sai quy định của Chương trình.
 • Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương trình.
  • 14.3 Quyền và trách nhiệm của hội viên/người dùng/người sử dụng thẻ:
 • Quyền sử dụng:
 • Có quyền thực hiện trao đổi điểm ưu đãi Vpoint tại tất cả các điểm liên kết với Vpoint
 • Có quyền phản ánh khiếu nại với Vpoint
 • Có quyền yêu cầu Vpoint hỗ trợ trong các trường hợp GQKN
 • Có quyền nhận các chương trình ưu đãi từ Vpoint
 • Trách nhiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho hệ thống Vpoint khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là Hội viên của Chương trình.
 • Khi đăng ký trở hành Hội viên Vpoint, Hội viên ủy quyền cho VNPT VinaPhone trong việc Thu hộ và Chi hộ các điểm tích lũy/tiêu dùng tại DNLK.
 • Trách nhiệm của người dùng khi có hàng hóa/dịch vụ được khuyến mại
 • Mỗi Hội viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ với tên tài khoản và mật khẩu. Hội viên có trách nhiệm tự bảo quản thẻ và bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hội viên chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản).
 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa/dịch vụ được khuyến mại.
 • Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa/dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

 

15.  Điều khoản áp dụng

 • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vpoint có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế. VNPT Vinaphone có quyền thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế bằng cách thông báo trên Sàn giao dịch TMĐT Vpoint cho Người dùng biết.
 • Quy chế sửa đổi có hiệu lựa kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Quy chế sửa đổi.

 

16.  Điều khoản cam kết

 • Mọi thành viên khi sử dụng Sàn giao dịch TMDT Vpoint để giao dịch mua/bán hàng hóa, cung ứng/sử dụng dịch vụ thì đồng nghĩa rằng các Bên có liên quan đã hoàn toàn chấp thuận nghĩa vụ tuân thủ theo Quy chế này.
 • Mọi thắc mắc của khách hàng vui lòng liên hệ với Vinaphone theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT

 • Website: V-point.vn, hoặc v-point.com.vn/ app Vpoint
 • Công ty/Tổ chức : Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone)
 • Địa chỉ: Toà nhà VNPT – 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Tel: 02433992288              Fax: 024 3399 2299                                    
 • Email: vanphong@vinaphone.vn
 • Hotline: 18001028

 

1. Khách hàng tham gia Chương trình thẻ tích điểm đa năng Vpoint được gọi là "Hội viên Vpoint" (gọi tắt là "Hội viên"), được vận hành bởi TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (VNPT) đồng ý rằng: bằng việc sử dụng thẻ tích điểm Vpoint bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động để giao dịch, mua sắm, là Hội viên đã đọc và chấp nhận những Điều kiện, Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên website chính thức của Chương trình: https://v-point.vn, nếu Hội viên vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.


2. Đăng ký tham gia Chương trình: tất cả các khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp hoặc cá nhân đủ 15 tuổi và có giấy tờ tùy thân hợp lệ đều có thể đăng ký tham gia Chương Trình.


3. Hội viên chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là Hội viên của Chương trình.


4. Điểm trong tài khoản Hội viên (gọi tắt là "điểm") được tích lũy theo quy định của Chương trình, không được thương lượng và không quy đổi ra tiền mặt.

Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, VNPT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Hội viên, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các doanh nghiệp liên kết thuộc cộng đồng Vpoint (sau đây gọi tắt là DNLK) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy.


5. Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của VNPT hoặc theo yêu cầu của DNLK và sẽ được thông báo cho Hội viên trên website của Vpoint.


6. VNPT không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.


7. Danh sách các điểm giao dịch áp dụng chương trình tích điểm Vpoint sẽ được VNPT cập nhật thường xuyên trên website Vpoint.


8. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của Hội viên có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, Hội viên có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Website Vpoint, Tổng đài CSKH Chương trình; hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm/ Thẻ trái quy định. VNPT sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía Hội viên, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới VNPT.


9. Trường hợp VNPT phát hiện hội viên có các hành vi gian lận trong việc sử dụng điểm Vpoint, VNPT có quyền thu hồi số điểm trái phép trên đồng thời huỷ tư cách của hội viên.
Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ tích điểm Vpoint, quyền quyết định cuói cùng thuộc về VNPT


10. Tất cả điểm đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.


11. Thẻ và tài khoản Hội viên Vpoint chỉ đơn thuần là một công cụ trung gian để được hưởng các ưu đãi. VNPT chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi; tất cả những ưu đãi, lợi ích mà Hội viên được hưởng từ Chương trình sẽ được các DNLK cung cấp trực tiếp tới các Hội viên.


12. Hội viên đồng ý cho VNPT khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Hội viên cung cấp và cập nhật. Hội viên đồng ý cho VNPT cùng DNLK trong Chương trình Vpoint sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại DNLK khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của DNLK. Tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội viên sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi VNPT theo quy định tại chính sách bảo mật của VNPT.


13. Khi đăng ký trở hành Hội viên Vpoint, Hội viên ủy quyền cho VNPT trong việc Thu hộ và Chi hộ các điểm tích lũy/tiêu dùng tại DNLK.


1. Hội viên có thể tích lũy điểm từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ DNLK của Chương trình. Điểm được tích lũy sau khi tài khoản của Hội viên đã được kích hoạt theo Chính sách quy định của Chương trình.


2. Chính sách điểm thưởng có thể áp dụng khác nhau giữa các DNLK của Chương trình tùy theo thỏa thuận/cam kết của doanh nghiệp đó với VNPT. Chính sách này có thể được VNPT thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên Website Vpoint.


3. Để tích luỹ điểm, Hội viên phải xuất trình Thẻ vật lý hoặc mã số barcode trên ứng dụng di động Vpoint tại thời điểm giao dịch. Nếu Hội viên không xuất trình Thẻ/mã số barcode, điểm sẽ không được tích lũy cho Hội viên.


4. Giá trị để tính tỷ lệ tích điểm cho Hội viên là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mãi, giảm giá hợp lệ và là giá trị trước thuế VAT.


5. Điều kiện hoàn trả hàng hóa, dịch vụ: Tuân theo chính sách đổi trả hàng hóa dịch vụ của các DNLK.

Điểm tích lũy thông qua bất kỳ hoạt động tích điểm nào sẽ được ghi có vào tài khoản Hội viên trong thời hạn được quy định cho hoạt động tích điểm đó. Điểm thẻ tích lũy thông qua hoạt động giao dịch mua sắm sẽ được tích vào tài khoản của Hội viên và khả dụng kể từ thời điểm được cấp điểm.


6. Điểm tích lũy được làm tròn số tới hàng đơn vị theo nguyên tắc 1,5 điểm làm tròn lên thành 2 điểm và 1,4 điểm làm tròn xuống thành 1 điểm.


7. Số điểm trong tài khoản của Hội viên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp điểm cho Hội viên đối với các Thẻ hợp lệ - quá thời hạn này, điểm trong tài khoản của Hội viên sẽ bị xóa.


8. Giá trị quy đổi điểm thẻ là 1 điểm Vpoint = 1.000VNĐ, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.


9. Hội viên có quyền truy cập, tra cứu, cập nhật thông tin cá nhân, điểm thẻ trong tài khoản thông qua Website Vpoint, ứng dụng điện thoại Vpoint hoặc thông qua Tổng đài của Chương trình.


10. Mọi thông báo/khiếu nại của Hội viên đến VNPT phải được thực hiện thông qua Tổng đài, Địa chỉ hoặc email của chương trình.

Quyền Hội viên của Chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:


1. Hội viên gửi yêu cầu chấm dứt cho VNPT qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương trình.


2. Hội viên cố ý sử dụng Thẻ sai quy định của Chương trình.


3. Hội viên bi giao dịch viên lợi dụng Thẻ sai quy định của Chương trình.


4. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương trình.

1. Giải quyết tranh chấp: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng [30] ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


2. VNPT và DNLK có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao, bán dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho Hội viên.


3. Thẻ được cấp cho Hội viên tại mọi thời điểm là tài sản của VNPT. VNPT bảo lưu quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo cho tất cả Hội viên trước 30 ngày làm việc. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của Hội viên với Chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương trình.


4. Mỗi Hội viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ với tên tài khoản và mật khẩu. Hội viên có trách nhiệm tự bảo quản thẻ và bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hội viên chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản).