Menu

 • Khách hàng tham gia Chương trình thẻ tích điểm đa năng Vpoint được gọi là "Hội viên Vpoint" (gọi tắt là "Hội viên"), được vận hành bởi Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) đồng ý rằng: bằng việc sử dụng thẻ tích điểm Vpoint bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động để giao dịch, mua sắm, là Hội viên đã đọc và chấp nhận những Điều kiện, Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên website chính thức của Chương trình: https://v-point.vn, nếu Hội viên vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 • Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Hội viên cung cấp và cập nhật. Hội viên đồng ý cho VNPT VinaPhone cùng Doanh nghiệp liên kết (DNLK) trong Chương trình Vpoint sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại DNLK khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của DNLK. Tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội viên sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi VNPT VinaPhone theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
 • Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: Tên, địa chỉ, chứng minh thư, số điện thoại, email… Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên website và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.
 • Mục đích thu thập thông tin hội viên
 • Thông tin hội viên được thu thập chỉ được sử dụng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tư an toàn xã hội; phục vụ quản lý nhà nước về viễn thông; phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ; các mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Thông tin của hội viên chỉ được tiết lộ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc chỉ khi hội viên cho phép.
 • Phạm vi sử dụng thông tin hội viên:
 • VNPT là đơn vị duy nhất sử dụng thông tin cá nhân mà hội viên cung cấp trên website. VNPT không được cung cấp thông tin cá nhân của hội viên cho đơn vị thứ 3.
 • Khi cần thiết, VNPT có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với hội viên dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận chuyển sản phẩm cho hội viên, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể gửi tin nhắn, email thông báo tới hội viên khi có các chương trình ưu đãi, khuyến mại, các sản phẩm dịch vụ mới.
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân
 • VNPT sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do hội viên cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi hội viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 • Quyền của hội viên đối với các dữ liệu được thu thập:
 • Quyền truy cập: Hội viên có quyền yêu cầu xác nhận vào bất cứ lúc nào rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng đã được Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông xử lý cũng như yêu cầu cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý.
 • Quyền chỉnh sửa: Hội viên có quyền yêu cầu Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan tới khách hàng
 • Quyền phản đối: Hội viên có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị trực tiếp
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Hội viên có quyền rút lại sự đồng ý trước đây bất kỳ lúc nào và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tương ứng như yêu cầu của quý khách
 • Quyền khiếu nại: Hội viên có quyền khiếu nại trực tiếp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông hoặc với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông vi phạm luật pháp hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Các liên hệ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hội viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, hội viên vui lòng liên hệ tổng đài của VNPT hoặc email: cskh@vnpt.vn
 • Cách thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:
 • Liên hệ trực tiếp với tổng đài cskh của Vpoint 18001028
 • Gửi email tới địa chỉ cskh@vnpt.vn
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:
 • Các liên hệ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hội viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài của VNPT hoặc email: cskh@vnpt.vn
 • Cập nhật nội dung trên phần liên hệ của website Vpoint