Menu

Đối tượng sử dụng chương trình thẻ tích điểm đa năng Vpoint bao gồm tất cả các khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp và cá nhân đủ 15 tuổi, có giấy tờ tùy thân hợp lệ, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  Giá trị điểm quy đổi khi sử dụng: 1 điểm Vpoint = 1.000VNĐ.

  Tên điểm: Điểm Vpoint

  Loại điểm:

      Điểm thông thường: Là điểm Vpoint có thể sử dụng tại thời điểm thanh toán.

      Điểm có kỳ hạn: là các điểm chỉ có giá trị sử dụng trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định theo chương trình ưu đãi của các doanh nghiệp

      Điểm tạm: là điểm tích lũy tạm thời do doanh nghiệp cấp theo chính sách bán hàng. Với loại điểm này, hội viên chưa thể tiêu được cho đến khi doanh nghiệp chuyển số điểm đó thành điểm thông thường.

  Thời hạn điểm thông thường: 12 tháng kể từ ngày cấp điểm.

  Điều kiện mở tài khoản:

      Khách hàng đủ 15 tuổi có giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể đăng ký mở tài khoản.

      Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản định danh trong hệ thống

  Tài khoản sẽ bị khóa trong các trường hợp sau:

      Tài khoản không có bất kỳ giao dịch phát sinh nào trong vòng 12 tháng kể từ lần giao dịch cuối cùng;

      Khách hàng yêu cầu hủy tài khoản;

      Có gian lận trong quá trình sử dụng thẻ được chứng minh;

Phân hạng Khách hàng: Thẻ Vpoint không phân hạng khách hàng tham gia.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong cộng đồng liên kết Vpoint có thể áp dụng chính sách phân hạng khách hàng đối với các khách hàng đã có giao dịch mua sắm tại doanh nghiệp đó.

Công nghệ thẻ: thẻ từ, mã vạch (barcode)

Phân loại thẻ:

 Thẻ Vật lý với 02 loại:

      Thẻ chuẩn Vpoint: Bao gồm thẻ in tên và thẻ không in tên. Có tính năng tích điểm và thanh toán bằng điểm

      Thẻ liên kết ngân hàng: Ngoài tính năng như thẻ chuẩn Vpoint, thẻ còn có tính năng như một thẻ ngân hàng.

 Ứng dụng điện thoại Vpoint: sử dụng tương đương như thẻ vật lý. Khách hàng có thể tải ứng dụng Vpoint trên kho ứng dụng của Apple (Apple Store) hoặc Google (Google Play).

Đăng ký thẻ vật lý:

      Khách hàng có thể đăng ký thẻ trực tiếp tại các điểm giao dịch của VinaPhone hoặc các cửa hàng/điểm giao dịch của các doanh nghiệp trong cộng đồng liên kết Vpoint.

      Trong trường hợp cấp lại thẻ, khi thẻ mới được cấp, thẻ cũ sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Cơ chế tích điểm:

      Tích điểm theo tỷ lệ (%) trên giá trị hóa đơn thanh toán khi mua các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trong cộng đồng liên kết;

      Tích điểm theo số lượng điểm nhất định do doanh nghiệp tính toán để cộng trên các giao dịch bán hàng.

      Tỷ lệ tích điểm/số lượng điểm Vpoint khác nhau tùy theo chính sách của từng doanh nghiệp trong cộng đồng liên kết Vpoint.

      Điểm tích được làm tròn tới hàng đơn vị. Ví dụ: từ 1,5 điểm làm tròn thành 2 điểm, dưới 1.5 điểm làm tròn thành 1 điểm

      Điểm tích có thể sử dụng được luôn hoặc sau một khoảng thời gian từ thời điểm hoàn thành giao dịch tuy theo chính sách tích điểm của từng doanh nghiệp trong cộng đồng.

Cơ chế hủy tích/tiêu điểm:

      Tuân thủ theo chính sách đổi trả hàng tại từng cửa hàng thuộc cộng đồng liên kết Vpoint

      Nguyên tắc khi thực hiện giao dịch hoàn trả: Khách hàng cần hoàn trả lại điểm đã tích tương ứng với tỷ lệ giá trị trả hàng.

      Hủy điểm đã tích lũy: ưu tiên trừ điểm trong tài khoản của Khách hàng, nếu số dư tài khoản không đủ sẽ thu hồi số tiền tương ứng với giá trị điểm còn thiếu của Khách hàng.

      Hủy điểm đã sử dụng: phục hồi điểm của Khách hàng đã sử dụng để thanh toán (nếu có).

Cơ chế sử dụng điểm ("tiêu điểm"):

      Phạm vi áp dụng: tiêu điểm tại tất cả các cửa hàng thuộc cộng đồng liên kết của Vpoint

      Trong quá trình thanh toán, khách hàng có thể yêu cầu số điểm muốn tiêu cụ thể.